oddelovac

Ochrana osobních údajů


Danění a předpisy

 

 

daŇ Z PŘÍJMU

Na chmelu jste zaměstnáni na Dohodu o provedení práce. I když jste často studenti, přesto vaše odměna podléhá daním.

Odměna se daní podle platného zákona o dani z příjmu. Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %. Sleva na dani na poplatníka je měsíčně 2070 Kč.

Abyste měli co nejnižší daně, je výhodné, když můžete PODEPSAT Prohlášení k dani + UPLATNIT SLEVU na dani na chmelu.

Pro výpočet vaší daně je důležité vědět, zda jste již
v daném měsíci pro nějakého jiného zaměstnavatele:
1/ podepsali tzv. "růžový papír" = Prohlášeni k dani
2/ uplatnili slevu na dani.

Kdy můžete na chmelu PODEPSAT Prohlášení k dani + UPLATNIT SLEVU na dani:

 • Když za stejné zdaňovací období i za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňujete současně nárok na slevy na dani
  u jiného
  plátce daně.
 • Když za stejné období kalendářního roku jste současně nepodepsali Prohlášení k dani pro jiného plátce daně.
 • Prohlášení k dani můžete POSTUPNĚ podepsat
  v měsíci u kolika zaměstnavatelů chcete.
  Slevu na dani ale můžete uplatnit v jednom měsíci jen JEDENKRÁT.
 • Pokud pracujete celoročně v nějaké firmě a máte
  u nich "podepsáno", tak se vyplatí POZASTAVIT podepsané Prohlášení k dani na dobu chmelu. Musíte si to sami zařídit. Vyjde vám pak zálohová daň, která je vratná v ročním zúčtování (nemusíte si dělat sami daňové přiznání).
ANO, PODEPSAL prohlášení k dani
UPLATŇUJE SLEVU
na poplatníka
(tj. v daném měsíci ji ještě nikde neuplatnil)
NEUPLATŇUJE SLEVU
na poplatníka

(tj. uplatnil ji již
v měsíci jinde)
zálohová daň 0 Kč (max do hrubé mzdy 13800/měs, pak 15%) zálohová daň 15%
NE, NEPODEPSAL prohlášení k dani
(má celoročně podepsáno jinde a nejde to změnit, přerušit)
do 10000 Kč
hrubé mzdy
nad 10000 Kč
hrubé mzdy
srážková daň 15%

zálohová daň 15%

Zálohová daň je zúčtovatelná v rámci ročního zúčtování, které dělá váš poslední zaměstnavatel.
Pro vrácení srážkové daně si musíte udělat daňové přiznání sami.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se z Dohod o provedení práce do 10 tis/měsíc neodvádí.

Jestliže tedy bude váš příjem na dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele NIŽŠÍ než 10 000 Kč za měsíc, tak bude sociální a zdravotní pojištění nulové.
Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele VYŠŠÍ než 10 000 Kč, tak bude v daném měsíci podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Na chmelu jsme se vždy vešli do 10 000 Kč
za měsíc u jednoho zaměstnavatele.

Roční zúčtování daně

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně o provedení ročního zúčtování. Podmínky provedení tohoto zúčtování jsou stanoveny v § 38ch ZDPř.

O roční zúčtování může požádat poplatník, který:

 • Měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce
 • Pobíral příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl POSTUPNĚ za sebou
 • Podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 ZDPř a to po nástupu k plátci do 30 dnů
 • Neuplatňoval odečet úroků z hypotečního úvěru banky
 • Písemně požádal o roční zúčtování posledního z plátců daně ve zdaňovacím období, nejpozději do 15. února po skončení posledního zdaňovacího období
 • Nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání

Žádost o roční zúčtování daně počítá poslední zaměstnavatel

 • POKUD BYL CHMEL POSLEDNÍ vaše zaměstnání v roce, tak RZ počítáme my. V případě, že jste byli zaměstnáni v průběhu roku i u jiného zaměstnavatele, jste nám povinni k výpočtu RZ doložit od něj potvrzení o zdanitelných příjmech
 • POKUD JSTE BYLI PO CHMELU JEŠTĚ JINDE na brigádě, př. v Kauflandu, tak RZ vám počítá poslední zaměstnavatel (Kaufland) a my vám na vaši žádost vystavujeme jen "Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok".
 • Nebo si můžete podat SAMI DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ do března, pak od nás dostanete "Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok".

Vznikne-li z ročního zúčtování přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce daně poplatníkovi, a to ve výplatním termínu za měsíc březen, tj. do 20.4. Přeplatek nižší než 50 Kč se nevrací.

VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ "ŽÁDOSTI O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ" s přílohami musíte odevzdat poslednímu zaměstnavateli DO 15.února.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

UPRAVIT CELÝ TEXT