oddelovac

Ochrana osobních údajů


Danění a předpisy

 

 

daŇ Z PŘÍJMU

Na chmelu jste zaměstnáni na Dohodu o provedení práce. I když jste často studenti, přesto vaše odměna podléhá daním.

Odměna se daní podle platného zákona o dani z příjmu. Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %. Sleva na dani na poplatníka je měsíčně 2570 Kč.

Abyste měli co nejnižší daně, je výhodné, když můžete PODEPSAT Prohlášení k dani + UPLATNIT SLEVU na dani na chmelu.

Pro výpočet vaší daně je důležité vědět, zda jste již
v daném měsíci pro nějakého jiného zaměstnavatele:
1/ podepsali tzv. "růžový papír" = Prohlášeni k dani
2/ uplatnili slevu na dani.

Kdy můžete na chmelu PODEPSAT Prohlášení k dani + UPLATNIT SLEVU na dani:

 • Když za stejné zdaňovací období i za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňujete současně nárok na slevy na dani
  u jiného
  plátce daně.
 • Když za stejné období kalendářního roku jste současně nepodepsali Prohlášení k dani pro jiného plátce daně.
 • Prohlášení k dani můžete POSTUPNĚ podepsat
  v měsíci u kolika zaměstnavatelů chcete.
  Slevu na dani ale můžete uplatnit v jednom měsíci jen JEDENKRÁT.
 • Pokud pracujete celoročně v nějaké firmě a máte
  u nich "podepsáno", tak se vyplatí POZASTAVIT podepsané Prohlášení k dani na dobu chmelu. Musíte si to sami zařídit. Vyjde vám pak zálohová daň, která je vratná v ročním zúčtování (nemusíte si dělat sami daňové přiznání).
ANO, PODEPSAL prohlášení k dani
UPLATŇUJE SLEVU
na poplatníka
(tj. v daném měsíci ji ještě nikde neuplatnil)
NEUPLATŇUJE SLEVU
na poplatníka

(tj. uplatnil ji již
v měsíci jinde)
zálohová daň 0 Kč (max do hrubé mzdy 17150/měs, pak 15%) zálohová daň 15%
NE, NEPODEPSAL prohlášení k dani
(má celoročně podepsáno jinde a nejde to změnit, přerušit)
do 10000 Kč
hrubé mzdy
nad 10000 Kč
hrubé mzdy
srážková daň 15%

zálohová daň 15%

 

Zálohová daň je zúčtovatelná v rámci ročního zúčtování, které dělá váš poslední zaměstnavatel.
Pro vrácení srážkové daně si musíte udělat daňové přiznání sami.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se z Dohod o provedení práce do 10 tis/měsíc neodvádí.

Jestliže tedy bude váš příjem na dohodu o provedení práce u JEDNOHO zaměstnavatele NIŽŠÍ než 10 000 Kč za měsíc, tak bude sociální a zdravotní pojištění nulové.
Když bude měsíční příjem na základě dohody
o provedení práce u JEDNOHO zaměstnavatele VYŠŠÍ než 10 000 Kč, tak bude v daném měsíci podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

 

 

 

Přečtěte si, jak chráníme vaše osobní údaje

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o oznamování protiprávního jednání

SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGOZNÁMENÍ

jak získat daň zpátky:

1/ daňové přiznání - podáváte sami na finanční úřad
2/ roční zúčtování daně - počítá váš poslední zaměstnavatel v kalendářním roce

daňové přiznání

Daňové přiznání se vám vyplatí, pokud jste byli zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste strávili v evidenci ÚP nebo studiem na škole nebo na mateřské. Během roku totiž uplatňujete základní slevu na poplatníka 2 570 Kč měsíčně. V řadě měsíců, kdy jste byli třeba na ÚP nebo jste neměli brigádu při studiu, tuto slevu nečerpáte. Díky podání přiznání k dani z příjmu můžete tuto slevu získat v plné výši za všechny měsíce.

Kdo podává daňové přiznání podle § 38ch ZDPř:
Sám zaměstnanec si vyplňuje daňové přiznání nejčastěji, pokud má SOUBĚH zaměstnání (brigád) nebo pokud mu vznikla SRÁŽKOVÁ DAŇ.

Povinnost podat daňové přiznání vzniká, pokud:
* roční příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) přesáhly 15 000 Kč a zároveň byly předmětem daně z příjmů fyzických osob 
* roční příjmy byly sice nižší než 15 tis, ale zároveň jste měli:
        a/ příjmy osvobozené od daně
        b/ příjmy, ze kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby, tj, vznikla vám srážková daň (typicky u dohod o provedení práce)
        c/ příjmy ze zahraničí zdaňované zvláštní sazbou.

K daňovému přiznání musíte přiložit veškerá Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za uplynulý rok OD VŠECH SVÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ (potvrzení i od těch zaměstnavatelů, kde vám vznikla daň 0 Kč).
V daňovém přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, u kterých jste odvedli zálohovou daň. V případě, že podáváte daňové přiznání pouze za příjmy ze závislé činnosti, můžete použít zkrácený formulář na dvě stránky.

Kdy a jak daňové přiznání podat
Podáváte jej do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období, tj. do konce března. Dejte velký pozor na to, abyste se s přiznáním a s případnou platbou daně (pokud vám vyjde doplatek) nezpozdili.
Osobní podání – daňové přiznání jednoduše vytisknete (ve dvou kopiích – jednu si necháte orazítkovat a ponecháte si ji jako důkaz, že jste daňové přiznání podali) a odnesete na podatelnu místně příslušného finančního úřadu. Tento způsob je nejjistější, protože máte 100% jistotu, že přiznání skončí ve správných rukou a úředníci si navíc při převzetí zkontrolují nejdůležitější náležitosti formuláře.
Podání poštou – přiznání vytisknete a vlastnoručně podepsané odešlete na adresu místně příslušného finančního úřadu.

Tiskopis pro daňové přiznání
Aktuální verzi najdete na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz

Roční zúčtování daně

O roční zúčtování může požádat podle § 38ch ZDPř každý poplatník, který:
* Měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce
* Pobíral příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl POSTUPNĚ za sebou
* Podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 ZDPř a to po nástupu k plátci do 30 dnů
* Neuplatňoval odečet úroků z hypotečního úvěru banky
* Písemně požádal o roční zúčtování posledního z plátců daně ve zdaňovacím období, nejpozději do 15. února po skončení posledního zdaňovacího období
Nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání

Žádost o roční zúčtování daně (dále RZ) počítá poslední zaměstnavatel.

 • Pokud žádáte o RZ a byli jste zaměstnáni v průběhu roku i u jiného zaměstnavatele, jste poslednímu zaměstnavateli povinni k výpočtu RZ doložit i další potvrzení o zdanitelných příjmech ze všech jiných brigád/prací.

Vznikne-li z RZ přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce daně poplatníkovi, a to ve výplatním termínu za měsíc březen, tj. do 20.4. Přeplatek nižší než 50 Kč se nevrací.
VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ "ŽÁDOSTI O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ" s přílohami musíte odevzdat poslednímu zaměstnavateli DO 15.února.

 

 
 
 
 
UPRAVIT CELÝ TEXT