oddelovac

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

oddelovac

Zaměstnavatel informuje zaměstnance, že v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zák. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude zpracovávat uvedená osobní data zaměstnance pro vedení personální a mzdové agendy ze zákonných důvodů, nezbytných pro splnění smlouvy a právních povinností zaměstnavatele. Zaměstnavatel může zpracovávat osobní údaje zaměstnance pro jiné účely pouze tehdy, pokud mu k těmto účelům zaměstnanec udělí písemně svůj souhlas.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše rozhodnutí (souhlas/nesouhlas) se zpracováním vašich výše uvedených osobních údajů uvedete spolu se svým podpisem na formuláři, který od nás obdržíte.

  • pro nabídku další práce ve chmelu
  • pro foto/video/audio dokumentaci z chmelu, určenou k propagaci chmelu a chmelových brigád
  • pro marketingové účely reklamy prací ve chmelu (oslovování poštou, telefonem, mailem)

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 3 let od data udělení souhlasu. Pokud si to budete přát, můžete svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Vaše práva, vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv najdete v nařízení EU 2016/679.

 

 
 
UPRAVIT